Dodatno kućište 789303

Dodatno kućište 789303 za instalaciju esserbus transpondera.

automatska dojava požara

Opis

(789303) Dodatno kućište 789303 za instalaciju esserbus transpondera.