FIRERAY 3000 Set detektora

Model: 3000-015

Izrada plana zaštite od požara

Opis

Model: 3000-015 FIRERAY 3000 Set detektora (predajnik i prijemnik) za korišćenje sa FIRERAY 3000 sistemom