Izlazni modul 2 beznaponska releja (pogon na petlju)

Struja u stanju pripravnosti
24 – 35V sa polaritetom
Izlazni napon releja 30V
Dimenzije 140,5 x 73 x 48 mm

dojava požara
Kategorije: ,

Opis

Modul: MDA2YLT

Tehničke karakteristike

  • Mikroprocesorski i algoritamski adresabilni modul (sa izolatorom kratkog spoja) koji se instalira kao još jedan element u petlji.
  • Moduli se napajaju putem petlje, koja ne zahteva spoljno napajanje.
  • Trepćući crveni transparentni LED pokazuje da postoji komunikacija sa centralom.
  • Fiksni crveni LED indikator označava da su jedan ili oba releja aktivirani.
  • Po narudžbini su dostupne pravougaone kutije od ABS-a otporne na toplotu.
  • Ovo je modul sa dva relejna izlaza koji su odvojeno aktivirani (dve funkcije), imaju nezavisno vreme, kao i kombinacija senzora koji ih aktiviraju.
  • Izlazi R1 i R2 su bez napona C / NC / NA.
  • Koristeći ovaj modul, možemo kontrolisati protivpožarna vrata i kapije
  • .