Softver za programiranje

Omogućava jednostavno programiranje kontrolne table sa računara.
Omogućava jednostavno upravljanje konfiguracijama svih Lion daljinskih, Zafir i Compact Lion instalacijama.
Učitava informacije o tačkama instalacije iz aplikacije Cofem Installer.

glavni projekat zaštite od požara
Kategorije: ,

Opis

  • I-LINK softver za programiranje (Model: I-LINK)
  • ONLINE softver za programiranje (Model: ILINKONLINE)
  • ONLINE softver za programiranje + Aplikacija APP2 Cofem Guard (Model: PROMOAPP)

Tehničke karakteristike

Osnovna verzija (za programiranje kontrolne table):
  • Omogućava jednostavno programiranje kontrolne table sa računara.
  • Omogućava jednostavno upravljanje konfiguracijama svih Lion daljinskih, Zafir i Compact Lion instalacijama.
  • Učitava informacije o tačkama instalacije iz aplikacije Cofem Installer.
  • Konfiguracija video kamera za instalaciju.