Komplet Modbus LION Loop izolator modul

Mikroprocesorski algoritamski element instaliran kao drugi element unutar petlje (nije adresabilan – ne morate da konfigurišete ovaj element)
Ovo je zaštitni element koji je spojen u petlju detekcije, sa ciljem da se izoluje rastezanje sa ukrštenim propustima linija i što time dopušta da ostatak petlje radi normalno
Isporučuje se instaliran unutar visoke baze. Ovaj sklop dozvoljava njegovo postavljanje na istom mestu kao i detektor čineći lako povezivanje ožičenja petlje

dojava požara
Kategorije: ,

Opis

Modul: KMBY

Tehničke karakteristike

  • Mikroprocesorski algoritamski element instaliran kao drugi element unutar petlje (nije adresabilan - ne morate da konfigurišete ovaj element).
  • Ovo je zaštitni element koji je spojen u petlju detekcije, sa ciljem da se izoluje rastezanje sa ukrštenim propustima linija i što time dopušta da ostatak petlje radi normalno.
  • Isporučuje se instaliran unutar visoke baze. Ovaj sklop dozvoljava njegovo postavljanje na istom mestu kao i detektor čineći lako povezivanje ožičenja petlje.
  • Preporučujemo instalaciju modula ili elementa sa izolatorom, najmanje na svakih 32 elementa petlje.
  • Baza ima dve nalepnice na spoljnoj strani "KABI" kako bi se omogućilo lako prepoznavanje.
  • Element se napaja iz veze petlje.
  • Modul je sertifikovan prema EN 54-17 standardu, a CE označen u skladu sa Evropskom regulativom građevinskih proizvoda (UE) N ° 305/2011.