Visoka baza detektora sa ugrađenom sirenom i vizuelnim alarmom EN 54-3 i EN 54-23

Alarmni uređaji sa bazom sa EN 54-23 sertifikovan vizualni alarm, EN 54-3 zvučno sertifikovan i bazni detektor.
Tipične primene A30 XZS i A30 XZSL su prostori ili sobe kojima je potreban detektor požara integrisan sa sirenom i vizuelnim alarmom, kao što su hotelske sobe.

dojava pozara
Kategorije: ,

Opis

  • Model: A30XZSL (i A30XSD u Katalogu)
  • Model: CABDLRM Set dodatnih glava + retro reflektujuće ogledalo

Tehničke karakteristike

  • Alarmni uređaji sa bazom sa EN 54-23 sertifikovan vizualni alarm, EN 54-3 zvučno sertifikovan i bazni detektor.
  • Tipične primene A30 XZS i A30 XZSL su prostori ili sobe kojima je potreban detektor požara integrisan sa sirenom i vizuelnim alarmom, kao što su hotelske sobe.
  • Pokrivenost seta ne bi trebalo da bude veća od pokrivenosti detektora sa kojim je instaliran, osim u svrhe kada se koristi opravdano.
  • Funkcionalno gledano, detektor je ožičen prema kriterijumima protivpožarne centrale.
  • U pogledu sirene i vizuelne baze alarma, to je konvencionalna sirena ožičena prema kriterijumima opreme koja ga napaja (izlaz za sirenu na centrali, MDA1I, MDA2I, MIOA, itd.).