Konvencionalni ručni javljač

Ručni javljač za konvencionalni sistem za detekciju požara
Ima indikator delovanja (crveni LED) koji svijetli u slučaju da se ručno upravlja (alarm)
Resetabilna pozivna tačka pritiskom na žutu tipku na prednjoj strani

dojava pozara

Opis

Model: PUCARING (PUCAR U Katalogu)

Tehničke karakteristike

  • Ručni javljač za konvencionalni sistem za detekciju požara.
  • Ima indikator delovanja (crveni LED) koji svijetli u slučaju da se ručno upravlja (alarm).
  • Resetabilna pozivna tačka pritiskom na žutu tipku na prednjoj strani.
  • Prozirni poklopac štitnika kako bi se izbegli slučajni lažni alarmi.
  • Neposredno vizuelno prepoznavanje statusa alarma putem trajnog aktiviranja LED-a i okidača
  • Žuta kartica na donjoj strani lica za aktiviranje.
  • Prema EN 54-11 i CE oznaci u skladu sa Evropskom regulativom o građevinskim proizvodima (UE) Nº305 / 2011.