Kućište za povećanje IP zaštite

Kućište za povećanje IP zaštite FCT esserbus transpondera, IP55, IP base adapter for FCT.

automatska dojava požara

Opis

(788655 + 788656) Kućište za povećanje IP zaštite FCT esserbus transpondera, IP55, IP base adapter for FCT.