Master modul za povezivanje konvencionalnih detektora i MCP

Modul za povezivanje konvencionalnih uređaja
Mikroprocesorski algoritamski adresabilni uređaj (sa izolatorom kratkog spoja) instaliran kao drugi element unutar petlje
U terminalu „Zona C“ može se instalirati najviše 10 konvencionalnih javljača
Oba terminala se nadziru kondenzatorom na kraju linije, 10μF/63V. Na taj način se prikazuje otvorena linija, ukrštena linija, alarmni detektor ili status alarma za ručni javljač

dojava požara
Kategorije: ,

Opis

Modul: KMAY

Tehničke karakteristike

 • Modul za povezivanje konvencionalnih uređaja
 • Mikroprocesorski algoritamski adresabilni uređaj (sa izolatorom kratkog spoja) instaliran kao drugi element unutar petlje.
 • Ovo je uređaj koji omogućava povezivanje konvencionalnih detektora i / ili ručnih javljača unutar algoritamskog adresabilnog sistema za detekciju požara, izvršavajući funkciju interfejsa između algoritamskog adresabilnog detekcije I konvencionalnog sistema.
 • U terminalu „Zona C“ može se instalirati najviše 10 konvencionalnih javljača.
 • U terminalu „Zona D“ dozvoljeno je 20 detektora temperature (A30XT, A30XV) ili 15 elemenata između konvencionalnih detektora dima (A30XH, A30XHS) i ručne javljača.
 • Oba terminala se nadziru kondenzatorom na kraju linije, 10μF/63V. Na taj način se prikazuje otvorena linija, ukrštena linija, alarmni detektor ili status alarma za ručni javljač.
 • Treptanje prozirne crvene LED lampice označava komunikaciju sa centralom, i ako ostaje na njoj označava status alarma detektora ili ručnog javljača priključenog na ovaj modul.
 • Ovaj modul ima izlaz za aktiviranje daljinskog indikatora koji će se aktivira kada se dosegne status alarma.
 • Master modul detekcije uzima napajanje iz petlje.
 • Master modul za detekciju je smešten u pravougaonu ABS kutiju otpornu na toplotu.
 • Modul je sertifikovan prema EN 54-18 standardu, a CE oznaka u skladu sa Evropskom regulativom o građevinskim proizvodima (UE) br. 305/2011.