Protec AlgoTec™ 6000 Protocol

Adresabilni interaktivni termodiferencijalni detektor požara sa integrisanom sirenom, idealan za detekciju požara koji se brzo razvijaju

Izrada plana zaštite od požara, plan zastite od poyara, dojava požara

Opis

(6000PLUS/HT/S) Protec AlgoTec™ 6000 Protocol adresabilni interaktivni termodiferencijalni detektor požara sa integrisanom sirenom, idealan za detekciju požara koji se brzo razvijaju, napajanje sa petlje, 3 programabilna tona sirene, podaci sa detektora se analiziraju interaktivnim programabilnim Protec Algo-Tec™ 6000PLUS algoritmima, čime se postiže visok imunitet na lažne alarme, jednostavno FASTTM adresiranje pomoću jedinstvenog fabričkog broja, poseduje LED lampicu koja pomoću RVAVTM (Remote Visual Address Verification) tehnologije obezbeđuje lako i jednostavno nalaženje svakog Algo-TecTM uređaja, u sebi sadrži izolator petlje koji u slučaju kratke ili otvorene veze na petlji omogućava nesmetan rad sistema, ispunjava EN 54-3, 5, 17 standard.