Protec AlgoTec™ 6000 Protocol serija 6100 – Protivpožarna adresabilna centrala sa 1 petljom

Centrala poseduje osvetljeni LCD displej sa 4×20 karaktera za prikaz tekstualnih informacija u mirnom stanju i instrukcija operateru u alarmnom stanju, kao i 16 LED lampica za prikaz stanja do 16 požarnih zona.
Mogućnost povezivanja 6300 Loop Powered Repeat Display direktno na petlju, 2 nadzirana relejna izlaza za sirene (svaki 24VDC/ 100mA).

Izrada plana zaštite od požara

Opis

(6100 Panel) Protec AlgoTec™ 6000 Protocol serija 6100 - Protivpožarna adresabilna centrala sa 1 petljom - mikroprocesorski kontrolisana interaktivna (sposobnost samoučenja iz primljene informacije sa javljača požara) digitalno-adresabilna centrala sistema detekcije požara, zasnovana na komunikaciji sa inteligentnim javljačima požara serije Algo-TecTM i drugim elementima preko 1 petlje kapaciteta max 192 adresa. Centrala poseduje osvetljeni LCD displej sa 4x20 karaktera za prikaz tekstualnih informacija u mirnom stanju i instrukcija operateru u alarmnom stanju, kao i 16 LED lampica za prikaz stanja do 16 požarnih zona. Mogućnost povezivanja 6300 Loop Powered Repeat Display direktno na petlju, 2 nadzirana relejna izlaza za sirene (svaki 24VDC/ 100mA). Ugrađena je napojna jedinica za mrežno napajanje i automatsko punjenje akumulatorske baterije za rezervno napajanje u trajanju od 72 sata u mirnom stanju i dodatnih 30 min u stanju alarma. Ispunjava EN 54-2,4 standard. Proizvedeno u Engleskoj.