Protec AlgoTec™ 6000 Protocol

Adresabilni interaktivni optički detektor požara, idealan za detekciju tinjajućih požara, podaci sa detektora se analiziraju interaktivnim programabilnim Protec Algo-Tec™ 6000PLUS algoritmima

Izrada plana zaštite od požara

Opis

(6000PLUS/OP) Protec AlgoTec™ 6000 Protocol adresabilni interaktivni optički detektor požara, idealan za detekciju tinjajućih požara, podaci sa detektora se analiziraju interaktivnim programabilnim Protec Algo-Tec™ 6000PLUS algoritmima, čime se postiže visok imunitet na lažne alarme usled velike brzine vazduha, insekata, prašine i RF interferencije, jednostavno FASTTM adresiranje pomoću jedinstvenog fabričkog broja, poseduje LED lampicu koja pomoću RVAVTM (Remote Visual Address Verification) tehnologije obezbeđuje lako i jednostavno nalaženje svakog Algo-TecTM uređaja, ispunjava EN 54-7 standard.