Protec AlgoTec™ 6000 Protocol

Adresabilni interaktivni termodiferencijalni detektor požara sa integrisanom sirenom

Izrada plana zaštite od požara, plan zastite od poyara, dojava požara

Opis

(6000PLUS/HT/TSL) Protec AlgoTec™ 6000 Protocol adresabilni interaktivni termodiferencijalni detektor požara sa integrisanom sirenom, bljeskalicom i govornom evakuacionom porukom u slučaju požara (moguće je izabrati 7 govornih poruka), idealan za detekciju požara koji se brzo razvijaju, napajanje sa petlje, 3 programabilna tona sirene, podaci sa detektora se analiziraju interaktivnim programabilnim Protec Algo-Tec™ 6000PLUS algoritmima, čime se postiže visok imunitet na lažne alarme, jednostavno FASTTM adresiranje pomoću jedinstvenog fabričkog broja, poseduje LED lampicu koja pomoću RVAVTM (Remote Visual Address Verification) tehnologije obezbeđuje lako i jednostavno nalaženje svakog Algo-TecTM uređaja, u sebi sadrži izolator petlje koji u slučaju kratke ili otvorene veze na petlji omogućava nesmetan rad sistema, ispunjava EN 54-3, 5, 17 standard.