Reflektivna prizma

Model: 23901.01

Izrada plana zaštite od požara

Opis

Model: 23901.01 Reflektivna prizma za detektore infracrvenog snopa (beam-a).