Zaštitna rešetka R

Model: 1000-021

Izrada plana zaštite od požara

Opis

Model: 1000-021 Zaštitna rešetka R za prijemnik ili predajnik sistema FIRERAY 2000.