Set 781449

Set 781449 za montažu jednocevnog Venturi modul za ventilacione kanale, oko valjkastih i izolovanih ventilacionih kanala.

automatska dojava požara

Opis

(781449) Set 781449 za montažu jednocevnog Venturi modul za ventilacione kanale, oko valjkastih i izolovanih ventilacionih kanala.