Terminacioni link set 761243

Terminacioni link set 761243 za jedan kraj senzorskog kabla, sastoji se od 4 elementa.

automatska dojava požara

Opis

(761243) Terminacioni link set 761243 za jedan kraj senzorskog kabla, sastoji se od 4 elementa.