Adresabilni elektronski modul 804905

Adresabilni elektronski modul 804905 za ručni javljač požara
Povezuje se na adresabilnu petlju
Poseduje alarmni indikator
Maksimalno 10 javljača u zoni

automatska dojava požara

Opis

(804905) Adresabilni elektronski modul 804905 za ručni javljač požara, povezuje se na adresabilnu petlju, poseduje alarmni indikator, maksimalno 10 javljača u zoni, moguće je povezati do 127 javljača u petlji, u sebi sadrži izolator koji u slučaju kratke ili otvorene veze na petlji omogućava nesmetan rad sistema, IQ8MCP electronic module.