Adresabilni Esserbus transponder 804868

Adresabilni Esserbus transponder 804868
Povezivanje direktno na petlju, 1 ulaz i 1 programabilni relejni izlaz (30VDC/1A)

automatska dojava požara

Opis

(804868) Adresabilni Esserbus transponder 804868, povezivanje direktno na petlju, 1 ulaz i 1 programabilni relejni izlaz (30VDC/1A), napajanje sa petlje, do 127 elemenata u petlju može da se poveže, IP43, u sebi sadrži izolator koji u slučaju otvorene ili kratke veze na petlji omogućava nesmetan rad sistema, IQ8TAL technical alarm module.