Adresabilni FCT Esserbus transponder 808600.230

Adresabilni FCT Esserbus transponder 808600.230 u kućištu
Povezivanje direktno na petlju, koristi se za monitoring i upravljanje ventilacijom

automatska dojava požara

Opis

(808600.230) Adresabilni FCT Esserbus transponder 808600.230 u kućištu, povezivanje direktno na petlju, koristi se za monitoring i upravljanje ventilacijom, pumpama za pritisak, liftovima u slučaju požara, 2 nadzirana programabilna relea (30VDC/4A, 230Vac/4A) koji mogu biti vremenski kontrolisani, u sebi sadrži izolator koji u slučaju kratke ili otvorene veze na liniji omogućava nesmetan rad sistema, napajanje 230Vac, esserbus transponder FCT Set 230V