Adresabilni optički BEAM detektor požara 6000/FIREBEAM40

Protec Algo-Tec™ 6000 Protocol, uključuje motorizovanu glavnu jedinicu koja se sastoji od infracrvenog predajnika i prijemnika

dojava požara

Opis

(UG4DP/MB) Adresabilni optički BEAM detektor požara 6000/FIREBEAM40 - Protec Algo-Tec™ 6000 Protocol, uključuje motorizovanu glavnu jedinicu koja se sastoji od infracrvenog predajnika i prijemnika, kontrolera nultog položaja i reflektujuće prizme, pokriva opseg 5-40m, napajanje sa petlje i nema potrebe za dodatnim eksternim napajanjem, samopodešavanje položaja detektora putem sopstvenog mikroprocesora, jednostavno održavanje putem LCD displeja na uređaju.