Dodatno kućište 789302

Dodatno kućište 789302 za instalaciju esserbus transpondera sa LED prikazom stanja do 192 zone sistema za dojavu požara.

automatska dojava požara

Opis

(789302) Dodatno kućište 789302 za instalaciju esserbus transpondera sa LED prikazom stanja do 192 zone sistema za dojavu požara.