Linijski dimni detektor 761316

Linijski dimni detektor 761316, sastoji se od IR predajnika i prijemnika i reflektujućih prizmi
Emitovani signal se odbija od reflektujućih prizmi i analizira na prijemniku, i ako premašuje alarmni prag signalizira se alarm.
Priključuje se na adresabilnu petlju putem transpondera Art.Nr 808623.

glavni projekat zaštite od požara

Opis

(761316) Linijski dimni detektor 761316, sastoji se od IR predajnika i prijemnika i reflektujućih prizmi, emitovani signal se odbija od reflektujućih prizmi i analizira na prijemniku, i ako premašuje alarmni prag signalizira se alarm. Priključuje se na adresabilnu petlju putem transpondera Art.Nr 808623. Instalira se na rastojanju od 0.3m do 0.8m ispod najvišeg vrha plafona. Nalazi se u kompaktnom kućištu, opseg delovanja je od 50m do 100m, robustne konstrukcije, ispunjava EN 54-12 standard, Fireray 100 RV, with four prisms (zahteva eksterno napajanje 24VDC/2A).