LONDON Automatska konvencionalna centrala

Omogućava konvencionalne detektore sa sledećim naponskim nivoima: Otvorena linija 22,5 V 24 V
Režim nadzora 19 V 22,5 V
Alarm detektor 7 V 16 V
Alarm za ručni javljač 3,5 V 7 V

glavni projekat zaštite od požara
Kategorije: ,

Opis

Model: CDLFRA
 • LONDON Automatska konvencionalna centrala 4 zone
 • LONDON centrala 8 zona
 • LONDON centrala 12 zona
 • LONDON centrala 16 zona
 • LONDON centrala 20 zona
 • LONDON centrala 24 zone
 • LONDON centrala 28 zona
 • LONDON centrala 32 zone
 • LONDON centrala 36 zona
 • LONDON centrala 40 zona
 • LONDON centrala 44 zone
 • LONDON centrala 48 zona

Tehničke karakteristike

 • Omogućava konvencionalne detektore sa sledećim naponskim nivoima: Otvorena linija 22,5 V 24 V
 • Režim nadzora 19 V 22,5 V
 • Alarm detektor 7 V 16 V
 • Alarm za ručni javljač 3,5 V 7 V
 • Kratak spoj (Ukrštene linije) 0 V 3,5 V
 • Centrala može da se konfiguriše do 12 modula, sa 4 zone ili 4 releja (ograničenje centrale od 48 izlaza, releja i zona).
 • Proširivo do 32 modula sa dodatnim kabinetom (limit 128 izlaza, zona i releja).
 • Podržava do 32 uređaja (detektora i ručnih javljača) po zoni.
 • Podesiv sa PC-EasyLONDON softverom (RS232).
 • Omogućava povezivanje eksterne tastature (standardna PC-PS2).
 • Omogućava povezivanje 10 repetitora.
 • 30Vdc pomoćni izlaz.
 • Opremljen sa 1 odloženim zvučnim izlazom (0 do 10 minuta) i nadgledanim.
 • Opremljen sa 1 izlazom za alarm i 1 izlazom greške kao releji slobodnog napona.
 • Omogućava povezivanje štampača (RS232).
 • Sertifikovani prema EN 54-2 i EN 54-4 i CE oznaci.
 • Pristupanje tastaturi centrale pomoću numeričkog koda.
 • Veličina: 418 k 324 k 150 mm