Modul od 8 ulaza konfigurabilnih tehničkih signala

Mikroprocesirani i algoritamski adresabilni modul (sa izolatorom kratkog spoja) koji se instalira kao još jedan element u petlji.
Ima osam ulaza za nadgledanje opreme izvan sistema.
Nadgledan (pin 1 mikroprekidač podešen na ON)

dojava požara
Kategorije: ,

Opis

Modul: MSTAY8

Tehničke karakteristike

  • Mikroprocesirani i algoritamski adresabilni modul (sa izolatorom kratkog spoja) koji se instalira kao još jedan element u petlji.
  • Ima osam ulaza za nadgledanje opreme izvan sistema.
  • Tipično se primenjuje za signalizaciju statusa drugih sistema za detekciju u kojima može da postoji veza sa senzorima protoka u slučaju sprinkler instalacija, završnih puteva u slučaju požara, liftova, nivoa rezervoara, jedinica pritiska, itd.
  • Ovi ulazi se konfigurišu pomoću mikroprekidača na sledeći način: • Nadgledan (pin 1 mikroprekidač podešen na ON); spoljnu liniju u nadziranom stanju pripravnosti pomoću 33 KΩ otpornika, što ukazuje na status linije ili ukrštene linije. Povezivanje paralelnog 10 KΩ otpornika aktiviraće odgovarajući ulaz. • Aktivan pri zatvorenom kontaktu (pin 1 mikroprekidač postavljen na OFF i pin 3 mikroprekidač podešen na OFF); ulaz u stanje pripravnosti mora biti sa otvorenim kontaktima, u slučaju da se ulazni kontakti moraju ukrštati. Ovo će biti fabrička postavka. • Aktivan otvorenim kontaktom (pin 1 mikroprekidač postavljen na OFF i pin 3 mikroprekidač podešen na ON); Ulaz u stanje pripravnosti mora biti sa prekriženim kontaktima, u slučaju da se kontakti moraju otvoriti. Koristeći pin 2 konfiguracionog mikroprekidača biramo tip događaja koji će modul poslati na kontrolnu tablu: ON Fault i OFF Alarm.
Konfiguracija ulaza je zajednička za sve njih. Treptanje prozirne crvene LED lampice označava komunikaciju sa Lion centralom, a takođe i ako je upaljeno, ukazuje na aktiviranje jednog ili više ulaza. Ovaj modul ima izlaz za aktiviranje udaljenog pilota, koji se aktivira kada je u stanju alarma. Modul tehničkih signala se napaja putem veze sa petljom. Pravougaone kutije od ABS-a otporne na toplotu dostupne su po narudžbini.