Modul ulaznih / izlaznih signala Mikroprocesorski algoritamski adresabilni uređaj (sa izolatorom kratkog spoja)

Ovaj modul ima jedan izlazni relej napajan spoljnim napajanjem 30V i jedan ulazni za tehnički signal za razlikovanje otvorenog ili zatvorenog stanja suvog kontakta.
Modul se pokreće na petlju, ali zahteva pomoćno napajanje od 30V da bi se obezbedila potrebna energija za uređaje kontrolisane izlaznim relejima “R1”.
Ulaz za tehnički signal ima 10 kΩ otpornik spojen serijski sa suvim kontaktom.

dojava požara
Kategorije: ,

Opis

Modul: MYOA

Tehničke karakteristike

  • Ovaj modul ima jedan izlazni relej napajan spoljnim napajanjem 30V i jedan ulazni za tehnički signal za razlikovanje otvorenog ili zatvorenog stanja suvog kontakta. Modul je zaštićen osiguračem od 0,9 A I relej po 0,5 A.
  • Modul se pokreće na petlju, ali zahteva pomoćno napajanje od 30V da bi se obezbedila potrebna energija za uređaje kontrolisane izlaznim relejima “R1”. Relej je konfigurisan samo sa jednom funkcijom (sirena, uključena aktivacija dvostrukim unosom), ali i po vremenu i kombinaciji senzora koji ga aktiviraju. Modul nadgleda prisustvo napona u pomoćnoj liniji napajanja od 30V i na izlazu nadziranog releja. Napon izlaznog releja je 30V.
  • Ulaz za tehnički signal ima 10 kΩ otpornik spojen serijski sa suvim kontaktom. U stanju mirovanja kontakt mora biti otvoren, a u slučaju nepravilnosti kontakt mora biti zatvoren. Na ulazu (označeno sa IN2), zatvoreni kontakt se detektuje kao stanje ALARM.
  • Postoji i MIOAF verzija, koja je identična sa MIOA, osim što je zatvoreni kontakt detektovan kao fault. MIOA nadzire svaku spoljašnju liniju (relejni izlaz i ulaz za tehnički signal) kroz 33 kΩ svaki, što omogućava prikaz stanja otvorenog ili zatvorenog električnog priključka.
  • Treptanje prozirne crvene LED lampice označava komunikaciju sa centralom, konstantno crveno svetlo označava status alarma na ulazu, a osvetljena zelena LED lampica označava aktiviranje releja.
  • Relejni i tehnički signalni modul su smešteni u pravougaonu ABS kutiju otpornu na toplotu.
  • Modul je sertifikovan prema EN 54-18 standardu i označen je u skladu sa Evropskom regulativom Građevinskih proizvoda (UE) N ° 305/2011.