Protec AlgoTec™ 6000

Adresabilni interaktivni optički detektor u zaštitnom kućištu za detekciju požara u ventilacionim kanalima

dojava požara

Opis

(6000PLUS/UG4DP + 6000PLUS/OP) Protec AlgoTec™ 6000 Protocol adresabilni interaktivni optički detektor u zaštitnom kućištu za detekciju požara u ventilacionim kanalima, Venturi jednocevni sistem uzorkovanja vazduha, primena kod ventilacionih kanala u kojima je brzina vazduha 0.5-20 m/s, indikator protoka, jednostavna instalacija, mogućnost instalacije filtera u prašnjavim sredinama.