Adresabilni Esserbus transponder

Adresabilni Esserbus transponder, povezivanje direktno na petlju
4 programabilna ulaza na koje se mogu vezati konvencionalni automatski detektori
Konvencionalni ručni javljači kao i detektori za posebne namene (beam detektori, flame detektori, …)

automatska dojava požara

Opis

(808623 + 788600 + 788612) Adresabilni Esserbus transponder, povezivanje direktno na petlju, 4 programabilna ulaza na koje se mogu vezati konvencionalni automatski detektori, konvencionalni ručni javljači kao i detektori za posebne namene (beam detektori, flame detektori, ...), 2 programabilna relejna izlaza (svaki 30VDC/1A) za povezivanje konvencionalnih alarmnih signalnih uređaja sa mogućnošću resetovanja, u kućištu za unutrašnju montažu i sa izolatorom koji u slučaju kratke ili otvorene veze na petlji omogućava nesmetan rad sistema, esserbus Alarm transponder, (potrebno je eksterno napajanje 24VDC/2A).