Adresabilni FCT Esserbus transponder 808600.24

Adresabilni FCT Esserbus transponder 808600.24 u kućištu
Povezivanje direktno na petlju, koristi se za monitoring i upravljanje ventilacijom, pumpama za pritisak, liftovima u slučaju požara, 2 nadzirana programabilna relea (30VDC/4A, 230Vac/4A) koji mogu biti vremenski kontrolisani
U sebi sadrži izolator koji u slučaju kratke ili otvorene veze na liniji omogućava nesmetan rad sistema, esserbus transponder FCT Set 12 – 24 V, (potrebno je eksterno napajanje 24VDC/2A)

glavni projekat zaštite od požara

Opis

(808600.24) Adresabilni FCT Esserbus transponder 808600.24 u kućištu, povezivanje direktno na petlju, koristi se za monitoring i upravljanje ventilacijom, pumpama za pritisak, liftovima u slučaju požara, 2 nadzirana programabilna relea (30VDC/4A, 230Vac/4A) koji mogu biti vremenski kontrolisani, u sebi sadrži izolator koji u slučaju kratke ili otvorene veze na liniji omogućava nesmetan rad sistema, esserbus transponder FCT Set 12 - 24 V, (potrebno je eksterno napajanje 24VDC/2A).