Jednocevni Venturi modul

Jednocevni Venturi modul za ventilacione kanale
Prilagođen za kanale širine 0.6 do 2.8m, Integrisani prikaz protoka vazduha u ventilacionim kanalima

automatska dojava požara

Opis

(781443 + 802379 + 805590) Jednocevni Venturi modul za ventilacione kanale, prilagođen za kanale širine 0.6 do 2.8m, integrisani prikaz protoka vazduha u ventilacionim kanalima, jednostavno održavanje i testiranje sa prednje strane modula, IP54 zaštita, sa podnožjem za adresabilni detektor požara; u modul se instalira IQ8Quad OTblue-LKM detektor koji koristi najnoviji multisenzorski princip (u optičkoj komori se umesto crvene nalazi PLAVA LED lampica) čime se postiže detekcija tinjajućih, požara sa otvorenim plamenom i požara koji se brzo razvijaju (brzi porast temperature) sa povećanom osetljivošću, u sebi sadrži izolator koji u slučaju otvorene ili kratke veze na petlji omogućava nesmetan rad sistema.