LCD indikator panel 785101

LCD indikator panel 785101 za udaljeni prikaz stanja sistema za dojavu požara, LCD displej sa 2×20 karaktera, ugrađena zujalica, memorija do 200 događaja, skrol tasteri za prikaz više poruka, povezivanje putem RS485 magistrale.

automatska dojava požara

Opis

(785101) LCD indikator panel 785101 za udaljeni prikaz stanja sistema za dojavu požara, LCD displej sa 2x20 karaktera, ugrađena zujalica, memorija do 200 događaja, skrol tasteri za prikaz više poruka, povezivanje putem RS485 magistrale.