Linijski dimni detektor 761315

Linijski dimni detektor 761315
Sastoji se od IR predajnika i prijemnika i reflektujuće prizme
Emitovani signal se odbija od reflektujuće prizme i analizira na prijemniku, i ako premašuje alarmni prag signalizira se alarm.

automatska dojava požara

Opis

(761315) Linijski dimni detektor 761315, sastoji se od IR predajnika i prijemnika i reflektujuće prizme, emitovani signal se odbija od reflektujuće prizme i analizira na prijemniku, i ako premašuje alarmni prag signalizira se alarm. Priključuje se na adresabilnu petlju putem transpondera Art.Nr 808623. Instalira se na rastojanju od 0.3m do 0.8m ispod najvišeg vrha plafona. Nalazi se u kompaktnom kućištu, opseg delovanja je od 5m do 50m, robustne konstrukcije, ispunjava EN 54-12 standard, Fireray 50 RV, with one prism (zahteva eksterno napajanje 24VDC/2A).