Linijski dimni detektor 761321

Linijski dimni detektor 761321, sastoji se od predajnika, prijemnika i evaluacione jedinice, za svetle i tamne dimove.
Emitovani signal se odbija od prijemnika, analiza se vrši u evaluacionoj jedinicei i ako premašuje alarmni prag signalizira se alarm (3 nivoa osetljivosti).
Priključuje se na adresabilnu petlju putem transpondera Art.Nr 808623.

glavni projekat zaštite od požara

Opis

(761321) Linijski dimni detektor 761321, sastoji se od predajnika, prijemnika i evaluacione jedinice, za svetle i tamne dimove. Emitovani signal se odbija od prijemnika, analiza se vrši u evaluacionoj jedinicei i ako premašuje alarmni prag signalizira se alarm (3 nivoa osetljivosti). Priključuje se na adresabilnu petlju putem transpondera Art.Nr 808623. Maksimalna visina instalacije je 12m, maksimalna širina nadzirane oblasti je 13m (prema VdS), maksimalna nadzirana površina je 1300m2, opseg pokrivanja je 10m do 100m, automatska kompenzacija protiv starenja i zaprljanosti putem 15-stepene kontrole pojačanja, u robustnom kućištu, relejni izlazi za alarm i smetnju, ispunjava EN 54-12 standard, Fireray 2000 (zahteva eksterno napajanje 24VDC/2A).