Opcioni nosač za zaštitno kućište

Opcioni nosač za zaštitno kućište u slučaju cilindričnih ili izolovanih ventilacionih kanala – UPIT

dojava požara

Opis

(UG4DP/MB) Opcioni nosač za zaštitno kućište u slučaju cilindričnih ili izolovanih ventilacionih kanala - UPIT