Podnožje 805591

Podnožje 805591 za automatske adresabilne detektore požara sa relejnim izlaznim kontaktom 30VDC/1A, uvod kablova sa strane ili sa zadnje strane podnožja, ABS plastika, mogućnost ugrađivanja zaštite od skidanja detektora (ne koristiti sa automatskim detektorima požara koji imaju integrisane alarmne uređaje).

automatska dojava požara

Opis

(805591) Podnožje 805591 za automatske adresabilne detektore požara sa relejnim izlaznim kontaktom 30VDC/1A, uvod kablova sa strane ili sa zadnje strane podnožja, ABS plastika, mogućnost ugrađivanja zaštite od skidanja detektora (ne koristiti sa automatskim detektorima požara koji imaju integrisane alarmne uređaje).