Zaštitna podloga 805570

Zaštitna podloga 805570 za podnožje detektora kako bi se poveća IP zaštita detektora i javljača na IP43 u vlažnim i prašnjavim sredinama (ugrađuje se na samo podnožje).

automatska dojava požara

Opis

(805570) Zaštitna podloga 805570 za podnožje detektora kako bi se poveća IP zaštita detektora i javljača na IP43 u vlažnim i prašnjavim sredinama (ugrađuje se na samo podnožje).